Psykoterapiaa Oulussa. Psykoterapiakeskus Mielekäs Oy Yksilö-, pari-, perhe-, kuvataide- ja ryhmäpsykoterapiaa. Heikkilä Kari JP psykoterapeutti VET.


Heikkilä Kari JP psykoterapeutti VET

Lapset, nuoret, aikuiset, parit, perheet, ryhmät, yhteisöt. Kaikissa edellä mainituissa mahdollisuus KELA-korvaukseen. 

Ryhmäanalyytikko; KM, Luk; Full Member of Group Analytic Society International (GASi) Yksilö-, pari-, perhe-, kuvataide- ja ryhmäpsykoterapeutti; työnohjaaja ja kouluttaja. Psykoterapiaa vuodesta 1997.

Kognitiivinen, systeeminen, psykodynaaminen (psykoanalyyttinen).

KUVATAIDETERAPIA yksilöterapiana kaiken ikäisille (vaativa lääkinnällinen kuntoutus) Kelatuki 100%.

RYHMÄTERAPIA lapset, nuoret ja aikuiset (vaativa lääkinnällinen kuntoutus) Kelatuki 100 %. 

 https://www.kela.fi/vaativa-laakinnallinen-kuntoutus

  • puh. 044-575 1260 (myös tekstiviestillä)
  • s.posti: oulunterapiahuone@gmail.com 
  • vastaanotto Kirkkokatu 19 A  90100 Oulu                        

PSYKOTERAPIARYHMISSÄ VAPAITA PAIKKOJA 

Haku meneillään lasten, nuorten ja aikuisten ryhmiin. Ryhmät alkavat kun jäsenet on valittu. 

Kysy lisätietoja ja varaa haastatteluaika 044-575 1260.

Ryhmäpsykoterapiaan voit tulla suoraan tai yksilöpsykoterapian jälkeen. Ryhmä kootaan siten, että jäsenten elämänpiirit eivät liikaa sivua toisiaan. Perinteisesti ryhmäanalyyttinen työskentely on osallisuutta kuunnellen ja keskustellen. Ryhmän psykoterapeutti huolehtii turvallisuudesta ja tasapuolisuudesta ryhmässä. Jokainen ryhmän jäsen kasvaa hiljalleen ottamaan vastuuta omasta tilasta ja muiden huomioimisesta. Ryhmässä oppii tuntemaan itseään ja omaa vuorovaikutustapaa.

AIKUISTEN psykoterapiaryhmä voi olla elämäsi käännekohta parempaan, kun elämääsi hallitsee halu edistyä itsen tuntemisessa ja vuorovaikutustaidoissa. Ryhmä soveltuu myös asiantuntijoille sekä johtavassa asemassa työskenteleville. Ryhmässä saat selkeyttä muun muassa seuraaviin askarruttaviin seikkohin:

-selittämättömät oireet
-kielteinen kuva itsestä
-vihamielisyys
-itseinhon tunteet
-välinpitämätömyys

Mainitut suhtautumisen tavat ilmenevät mm. ruumiillisina oireina, masennuksena, ahdistuksena, voimakkaina pelkoina, univaikeuksina, syömishäiriöinä, syvänä väsymyksenä, jännittämisenä, raivokohtauksina tai vain selittämättömänä tyytymättömyytenä elämääsi.

LASTEN ja NUORTEN ryhmissä tyypillisin osallistuja on henkilö, josta vanhemmat ovat huolestuneet tai joka ei menesty koulunkäynnissä edellytystensä mukaisesti. Usein ryhmiin ohjaudutaan myös ammattilaisten ohjaamina yhteistyössä vanhempien kanssa esimerkiksi päiväkodista. Lasten ryhmä on yli 4-vuotiaille ja nuorten ryhmä enintään 17-vuotiaille. Ryhmät kokoontuvat työhuoneellani Kirkkokadulla tai tarvittaessa koululla.  

Psykoterapiaryhmän työskentely

Psykoterapiaryhmään osallistuminen ei vaadi erityisiä sosiaalisia taitoja, pikemminkin näiden sosiaalisten taitojen heikoiksi kokeminen voi olla hyvä syy lähteä ryhmään.
Ryhmän ohjaaja huolehtii ryhmän turvallisuudesta ja toimivudesta valitsemalla ryhmän jäsenet haastattelujen perusteella siten, että he ovat juuri tähän ryhmään sopivia. 
Ryhmän työskentely perustuu luottamukseen. Jokainen jäsen sitoutuu vaitioloon ryhmän asioista ja olemaan tapaamatta toisia ryhmän jäseniä ryhmän ulkopuolella.

Ryhmän voima
Ryhmän muutosta aikaansaava voima on sitä suurempi mitä enemmän osallistuja uskaltaa vähitellen avata sisäistä maailmaansa muiden kuultavaksi. Olennaista on vapaaehtoisuus. Kukin osallistuja etenee omalla turvalliseksi kokemallaan rytmillä. Myös hiljainen ja kuunteleva jäsen saa ryhmästä oman osansa. 
Kaikki työskentely ryhmässä tapahtuu puhumalla ja kuuntelemalla -vuorovaikutuksessa, aiheita ei määrätä eikä rajoiteta. 

Ryhmään pääseminen, koko ja lopettaminen

Ryhmään valinta edellyttää 1-3 haastattelukertaa ja valmiutta sitoutua yleensä vähintään vuodeksi. Haastattelussa arvioidaan hoidon tai kuntotuksen tarve sekä hoito- ja kuntotusmuodon soveltuvuus. 
Lasten ja nuorten ryhmissä on 2-4 jäsentä, aikuisten ryhmissä on 3-5 jäsentä. Lopettavan jäsenen tilalle voidaan valita uusi jäsen. Lopettamista käsitellään ryhmässä vähintään kolme käyntikertaa.

Ryhmän kustannuksista

Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen ryhmä on osallistujille maksuton. Kelan kuntotuspsykoterapian ryhmään osallistujille omavastuu on noin 16 €/90 min ja tällaisen ryhmän itse maksaville jäsenille maksu on 50 €/90 min.

Uudet vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen lasten, nuorten ja aikuisten ryhmät käynnistyvät kun sopivat jäsenet on valittu.

Itse maksavien ja kuntoutuspsykoterapian tuen ryhmässä on myös vapaita paikkoja. Ryhmä kokoontuu tiistaisin klo 17.30-19.00. Paikkana on  viihtyisä tila Oulun keskustassa Kirkkokatu 19 A 90100 Oulu.
Ryhmää harkitseva: Ota rohkeasti yhteyttä saadaksesi lisätietoja tai varataksesi haastatteluaika. 

Lisätiedot ja haastatteluvaraukset:

Heikkilä Kari JP
044-575 1260
oulunterapiahuone(at)gmail.com tai kari.heikkila(at)psykotera.fi